Český hudební slovník osob a institucí

Mezissimo

(Pramínek)
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1998

Mezissimo (Pramínek), dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1998, České Meziříčí.
 
Sbor byl založen v roce 1998 při Základní škole v Českém Meziříčí sbormistrem Zbyňkem Mokrejšem. Nejmladším oddělením je Pramínek I., který navštěvují žáci první a druhé třídy, druhým oddělením je Pramínek II., který navštěvují žáci třetí až páté třídy. Koncertním oddělením je Mezissimo, který je určen pro děti šestých až devátých tříd.
Sbor se pravidelně účastní krajských kol celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Hradci Králové, také festivalu Lomnické hudební jaro, pořádá každoroční jarní a vánoční sborové koncerty v domovském městě a účastní se kulturních akcí školy. V roce 2005 reprezentoval Českou republiku na jubilejním 30. ročníku mezinárodního dětského kulturního festivalu Joy of Europe v Srbském Bělehradu. Mezi největší úspěchy sboru patří zlaté pásmo v oblastním kole Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Hradci Králové v letech 2003, 2005, 2006 a 2007. Mezissimo často pořádá společné koncerty se sbory, jako jsou např. chlapecký sbor Boni Pueri, dětský pěvecký sbor Zpívající Blechy, Carazó či Polyfonní sdružení. Dále se účastní charitativních koncertů, např. Tříkralového koncertu v Náchodě nebo koncertu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Literatura:

www.sbor.cz
www.ceske-sbory.cz
www.mezissimo.com
 
Zuzana Králová
Datum poslední změny: 16.12.2008