Český hudební slovník osob a institucí

Trubači hradní gardy

Charakteristika: Komorní žesťový soubor


Trubači hradní gardy, komorní žesťový soubor, zahájení činnosti 1996, Praha.


Soubor vznikl jako vedlejší produkt Fanfárového orchestru Hradní stráže (nyní Hudby Hradní stráže České republiky). Jeho uměleckým vedoucím je František Svejkovský. Důvodem vzniku tohoto uskupení se stala potřeba některých členů Hudby Hradní stráže vystupovat na akcích, které nejsou spojeny pouze s činností prezidenta republiky, vlády nebo senátu. Jeho základ tvoří žesťové kvinteto, které bývá v případě potřeby rozšiřováno o další žesťové nástroje a tympány. Příležitostně hrají i v rozšíření o varhany (Vladimír Roubal). V repertoáru Trubačů hradní gardy jsou zastoupeny především skladby barokních autorů. Soubor se objevil v dokumentu České televize „Jak se kdy v Čechách troubilo“, vystupuje na různých sportovních akcích či církevních slavnostech (vystoupení při příležitosti uvedení papežského nuncia do úřadu), na tuzemských hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl a jiné).


Libor Pavlíček
Datum poslední změny: 30.10.2009