Český hudební slovník osob a institucí

Consortium Pragense

Charakteristika: Komorní kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1988

Consortium pragense, komorní kvarteto, zahájení činnosti 1988, Praha.

Soubor hraje ve složení Miroslav Laštovka st. (housle, vedoucí souboru), Miroslav Laštovka ml. (trubka), Jan Chuchro (violoncello) a Jaroslav Přikryl (cembalo, klavír). Specializuje se na interpretaci hudby barokních mistrů, kteří ve svých skladbách využívají trubku (Graupner, Aldrovandini, Corelli, Torelli, Purcell, Händel, Telemann, Vivaldi, Vejvanovský, Biber a další), ale jeho repertoár zahrnuje také skladby českých i zahraničních představitelů hudby předklasicistní a klasicistní (Haydn, Richter, Leopold Mozart, Mysliveček, Jírovec, Benda a další). Kvarteto obohacuje program svých vystoupení o skladby se zpěvem (alt a soprán). Během doby své existence soubor absolvoval množství koncertů nejen v České republice, ale i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, Španělsko, Francie). Hlavním cílem tohoto hudebního tělesa je objevování a oživování dobové hudební literatury, která může obohatit i současnou hudbu o nové myšlenky. Soubor tvoří jádro novějšího hudebního uskupení s názvem Consortium Pragense orchestra, které vzniklo v roce 1990 rozšířením kvarteta o několik smyčcových nástrojů a od roku 1992 vystupuje pod názvem Pražští instrumentální sólisté.

Libor Pavlíček

Datum poslední změny: 16.12.2008