Český hudební slovník osob a institucí

Orbis pictus Ostrov

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1998

Orbis pictus Ostrov, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1998, Ostrov nad Ohří.
 
Sbor byl původně založen jako ženský sbor, ale od roku 2001 funguje jako sbor smíšený. Uměleckou vedoucí je Lenka Kozohorská. Sbor se zabývá zejména interpretací staré hudby. Působí především v rámci karlovarského regionu, kde pravidelně pořádá vánoční a charitativní koncerty a každoroční soustředění. Počet členů se pohybuje kolem dvaceti. Sbor si vybudoval pevné postavení mezi místními kulturními institucemi a je často zván k účinkování při místních oslavách. V roce 2000 získal bronzové pásmo a o rok později čestné uznání na Festa Musicala v Olomouci.

Diskografie:

Vánoční zpívání I. (Studio 060 Štefana Škulavíka 2001);
Vánoční zpívání II. (Studio 060 Štefana Škulavíka 2003);
Orbis Pictus Ostrov (Studio Orange Karlovy Vary 2007).

Literatura:

www.ceske-sbory.cz
 
Zuzana Králová
Datum poslední změny: 16.12.2008