Český hudební slovník osob a institucí

Svatopluk

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 26.11.1848

Svatopluk, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 26. 11. 1848, Žďár nad Sázavou.


Sbor byl založen původně jako čtenářský spolek. V roce 1850 byl zrušen, avšak v roce 1862 opět obnoven. O rok později byl sbor pojmenován po velkomoravském knížeti Svatoplukovi. V roce 1880 rozšířil svoji činnost na čtenářsko-pěveckou, později převážila orientace na sborový zpěv. S krátkými přestávkami působí sbor dodnes. Vedoucím tělesa je Jan Lán, uměleckým vedoucím Miloslav Buček. Svatopluk působí při Základní umělecké škole Františka Drdly. Těleso spolupracovalo se smíšeným pěveckým sborem Jasoň, s Tišnovským komorním orchestrem, s dětským pěveckým sborem Žďáráček či Kahánek nebo s tenoristou Leem Marianem Vodičkou. Interpretuje převážně skladby českých autorů. Svatopluk provedl premiéru skladby Antonína Tučapského Nunc dimitis. V roce 1959 účinkoval na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Zúčastňuje se jak tuzemských, tak i zahraničních festivalů a soutěží.


Literatura:

Drahotský, Leoš: Vývoj čtenářsko-pěveckého spolku Svatopluk v letech 18481918 (Kroměříž, 1986).

www.ceske-sbory.cz

www.sbory.cz
www.svatopluk-zr.cz

Zuzana Králová
Datum poslední změny: 17.8.2009