Český hudební slovník osob a institucí

Saidlová, Jolana

(Hlochová)
Charakteristika: Skladatelka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 2.5.1969

Saidlová, Jolana (roz. Hlochová), skladatelka a hudební pedagožka, narozena 2. 5. 1969, Rychnov nad Kněžnou.

 

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Josefa Picka (absolutorium roku 1989), poté skladbu u Svatopluka Havelky na AMU v Praze (1994). Od roku 1994 vyučuje hudební teorii a klavírní improvizaci na Konzervatoři v Pardubicích. Během studia skladby získala Jolana Saidlová za své kompozice ocenění „Generace“ Ostrava, a to druhou cenu za klavírní trio Srdce (1991) a třetí cenu za Šest písní na texty Franze Werfela (1992). Účastnila se rovněž mezinárodních festivalů soudobé hudby v Heidelbergu a v Aténách.
Tvorba Jolany Saidlové zahrnuje skladby spíše komorního charakteru, jako je klavírní cyklus Hrátky (1990, roku 1994 byl nahrán pro Český rozhlas), Dechový kvintet (1990), kompozice pro kytaru Brouk (1990) a Zamčené písně pro dvě kytary (1991), dále skladby vokální, k nimž patří Čtyři písně na lidové texty pro ženský hlas a klavír (1988), Zimní sen (cyklus s doprovodem klavíru na vlastní texty) a Rok (cyklus písní rovněž na vlastní texty, oba cykly vydalo roku 2002 nakladatelství Opus Print Ostrava). Oblast orchestrálních skladeb představuje Labyrint pro komorní smyčce, zobcovou flétnu, klarinet, trubku a dva hráče na bicí (1993), symfonický obraz Probuzení (1994) a Miniscénky pro smyčcový orchestr (2004).

Libuše DvořákováDatum poslední změny: 5.2.2009