Český hudební slovník osob a institucí

Horák, Václav 2)

Charakteristika: Violoncellista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 22.2.1950

Horák, Václav, violoncellista a hudební pedagog, narozen 22. 2. 1950, Horní Libchavy.

 

Absolvoval hru na housle v Lidové škole umění v Ústí nad Orlicí. Hru na violoncello studoval na konzervatoři v Kroměříži v letech 1965–71 u profesorů Méhlyho, Sikory, Lazárové a Merty. Konzervatoř absolvoval Koncertem h moll pro violoncello a orchestr op. 104 Antonína Dvořáka za doprovodu školního orchestru. Ve stejném roce přijat na AMU v Praze do třídy Váši Černého. Studium hry na violoncello ukončil na JAMU v Brně ve třídě Karla Krafky. Absolventský koncert zahrnoval díla Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmse, Benjamina Brittena a Igora Stravinského.

Již během studia na JAMU se stal členem orchestru Janáčkovy opery, kde působil ve funkci zástupce koncertního mistra. Byl rovněž činný v Kynclově kvartetu, v němž setrval až do ukončení jeho činnosti. Tento soubor koncertoval v mnoha zemích Evropy a Ameriky, nastudoval velkou část kvartetního repertoáru, nahrával pro rozhlas i televizi, natočil několik desek. Umělec byl řadu let také členem Komorního orchestru Bohuslava Martinů a Českých komorních sólistů a jako komorní hráč se uplatňoval i v mnoha dalších seskupeních.

V současné době je činný zejména pedagogicky. Jako lektor vedl kursy v Třebíči a ve Vysokém Mýtě, od roku 1977 působí na Konzervatoři Brno, kde vyučuje hře na violoncello a kde je zároveň vedoucím oddělení smyčcových nástrojů. Vyučuje také na Soukromé umělecké škole Pavla Křížkovského v Brně. Pro pracovní účely přeložil několik významných metodických publikací z ruštiny. Bývá zván do různých interpretačních soutěží jako člen porot.

Literatura:

Konzervatoř Brno. Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Výroční zpráva Konservatoře v Brně za školní rok 1992/1993 (Brno 1993).

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).

Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře v Brně (Brno 1999).

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).

www.konzervatorbrno.eu/index.php?id=u-25


Jan Žemla


Datum poslední změny: 7.10.2010