Český hudební slovník osob a institucí

Aslamasová, Inna

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 14.10.1961

Aslamasová, Inna, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 14. 10. 1961, Penza (Rusko).

 

Navštěvovala hudební školu v Kazani, absolvovala střední školu ve třídě Igumnovova žáka Emanuila Monaszona. Po absolutoriu Hudební akademie v Kazani ve třídě Josefa Gourariho (1985) působila jako profesorka na hudebním gymnáziu v Čeboksarech. Uplatnila se jako sólistka i členka různých komorních souborů, nahrávala pro ruskou televizi a rozhlas repertoár širokého stylového záběru. Od roku 1994 žije v České republice, kde byla již několikrát oceněna za klavírní spolupráci na interpretačních kurzech a soutěžích. Se svým manželem Alexejem Aslamasem účinkuje v klavírním duu. V Brně působí od roku 1997, a to na konzervatoři jako korepetitorka a profesorka klavírní hry a na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila. Sedm let vyučovala také na Gymnáziu Pavla Křížkovského.


Literatura:

Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře v Brně (Brno 1999).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).
Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

Jan Žemla
Datum poslední změny: 12.2.2010