Český hudební slovník osob a institucí

Pěvecký sbor Gymnázia Pierra de Coubertina

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor


Pěvecký sbor Gymnázia Pierra de Coubertina, smíšený pěvecký sbor, založen 1971, Tábor.


Pěvecký sbor založený při gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře v roce 1971 vystupuje v počtu asi čtyřiceti osmi zpěvaček a sedmi zpěváků pod uměleckým vedoucím Zdeňkem Trskou. Kmenový repertoár tvoří především tří až čtyřhlasé úpravy lidových písní. Sbor pořádá ročně několik koncertních vystoupení a pravidelně se účastní koncertů v partnerských městech Konstanz (Německo) a Mödling (Rakousko).

Literatura:

www.ceske-sbory.cz

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 30.10.2009