Český hudební slovník osob a institucí

Šeffl, Václav

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 1.2.1941

Šeffl, Václav, klavírista a hudební pedagog, narozen 1. 2. 1941, Rohy (u Třebíče).


Pochází z učitelské rodiny. Hudbu studoval nejdříve soukromě u Jaroslava Sháněla, poté u Františka Schäfera na Konzervatoři Brno (1955–60, absolventský program: Bach, Schumann, Liszt) a na JAMU (1960–64, absolventský recitál z děl Mendelssohna-Bartholdyho, Beethovena, Rachmaninova, Debussyho a Martinů). V roce 1966 se stal korepetitorem na baletní konzervatoři v Brně. Od roku 1967 do prosince 1969 působil na JAMU rovněž jako korepetitor (asistent, později odborný asistent). Od prosince 1969 působil jako komorní hráč a doprovazeč na Konzervatoři Brno, zejména na pěveckém oddělení, kde se studenty absolvoval řadu pěveckých soutěží (pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech – 12 ročníků a Mikuláše Schneidera-Trnavského v Trnavě – 2 ročníky, Beethovenův Hradec – 2 ročníky). Významná byla tříletá spolupráce s violoncellistou Borisem Vybíralem. Hru na klavír jako hlavní obor vyučoval na Konzervatoři Brno v letech 1985–2002.

Literatura:

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Výroční zpráva Konservatoře v Brně za školní rok 1992/1993 (Brno 1993).

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).

Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře v Brně (Brno 1999).

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla

Datum poslední změny: 3.11.2009