Český hudební slovník osob a institucí

Vašek, Milan

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 9.9.1958

Vašek, Milan, klavírista a hudební pedagog, narozen 9. 9. 1958, Brno.


Studoval hru na klavír na brněnské konzervatoři (1972–78, absolvoval s Chopinovou Sonátou b moll) a JAMU (1978–82, absolventský recitál se skladbami Vítězslava Nováka, Bedřicha Smetany, Ference Liszta a Ludwiga van Beethovena), obojí u Jiřího Doležela. Působil jako učitel na Základní umělecké škole v Brně-Komárově (1982–85), od roku 1985 pak na Konzervatoři Brno jako korepetitor a vyučující obligátního klavíru. Od roku 1994 vyučuje tamtéž hru na klavír jako hlavní obor. Jako sólový hráč provozuje zejména soudobou českou hudbu (Alois Piňos, Ivo Medek, Pavel Zemek, Radomír Ištvan ajiní), účinkuje též v klavírním duu se svou chotí Martou, s kterou se v roce 1984 stal laureátem Schubertovy soutěže pro klavírní dua v Jeseníku.

Literatura:

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).
Výroční zpráva Konservatoře v Brně za školní rok 1992/1993 (Brno 1993).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).
Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře v Brně (Brno 1999).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).
Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

Jan Žemla
Datum poslední změny: 5.11.2009