Český hudební slovník osob a institucí

Sluníčko 2)

(Malé sluníčko; Pidi sluníčko)
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1993

Sluníčko 2) (Malé sluníčko; Pidi sluníčko), dětský pěvecký sbor, založen 1993, Kladno.


Dětský sbor Sluníčko působí při Základní škole v Moskevské ulici v Kladně od roku 1993. V současné době má téměř sto padesát členů, které vede sbormistryně Eva Moučková a její pomocnice Kateřina Lackunová, Jaromíra Vránová a Alena Šandová. Sbor má i svá přípravná oddělení, Malé Sluníčko, Pidi Sluníčko a sboreček pro předškoláky. Repertoár zahrnuje úpravy lidových písní, spirituály, ale také českou sborovou literaturu (Antonín Dvořák, Petr Eben, Zdeněk Lukáš, Miroslav Raichl). Těleso vystupuje při rozmanitých kulturních akcích, účastní se soutěží sborového zpěvu (třikrát Zlaté pásmo, pětkrát Stříbrné pásmo) a pořádá výměnné zahraniční zájezdy (Francie, Slovinsko, Německo).

Diskografie:

Ohlédnutí (vlastním nákladem, 2000);

Světové vánoce (vlastním nákladem, 2005).

Literatura:

www.ceske-sbory.cz
www.kladno.cz/view.php?cisloclanku=2007041901

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 6.11.2009