Český hudební slovník osob a institucí

Větrníček

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor


Větrníček, dětský pěvecký sbor, založen 1969, Ústí nad Orlicí.


Dětský sbor Větrníček, jehož historie sahá až do roku 1969, působí od počátku při mateřské škole v místě svého působiště. O jeho založení se zasloužila Dobromila Raimanová, která poté sbor dlouhou dobu vedla. Od roku 1986 je jeho uměleckou vedoucí Božena Jedličková, počet členů dnes dosahuje dvacítky. Repertoár zahrnuje především české národní písně i písně českých autorů 20. století (Pavel Jurkovič, Petr Jistel, Stanislav Chudoba, Emil Hradecký).

Literatura:

www.ceske-sbory.cz
www.oik.cz/view.php?cisloclanku=2009060074

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 17.11.2009