Český hudební slovník osob a institucí

Vlasta 3)

Charakteristika: Ženský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 12.1.1881

Vlasta, ženský pěvecký sbor, založen 12. 1. 1881, Dobruška (Rychnov nad Kněžnou).


Ženský pěvecký sbor Vlasta byl založen jako protějšek dobrušského mužského pěveckého sboru Dobroš (založen 1861), se kterým poté poměrně často také vystupoval. V čele sboru se během jeho dlouholeté historie vystřídala řada sbormistrů: zakladatelem a prvním vedoucím byl Josef Roušar (1881–83), poté Josef Jiří Novotný (1883–1904), Václav Marel (1904–08, 1911–12), František Šenkýř (1908–09), Jaroslav Novák (1909–11, 1917–19) a Josef Ničke (1912–17). V letech 1919–20 a 1924–28 působil soubor bez sbormistra. Dalšími vedoucími byli Jaromír Šenkýř (1920–24), Josef Hirsch-Choltický (1928–64), Jaroslav Kohoutek (1964–71) a Miroslav Drašner (1974–2003). K nejvýznamnějším obdobím v dějinách sboru patřilo meziválečné období za vedení Josefa Hirsche-Choltického, který výrazně pozvedl úroveň obou těles. Po druhé světové válce činnost a spolupráce obou sborů ochabla. K dalšímu rozvoji sboru Vlasta došlo pod vedením Miroslava Drašnera. Současnou sbormistryní je Dana Friedová, sbor dnes čítá kolem sedmadvaceti členek. V 80. letech 20. století navázal sbor partnerství se smíšeným sborem Concordia (Hamersleben, Německo), později se sborem Pantonale (Nieuwkoop, Nizozemí). Repertoárově není soubor vymezen. K významným počinům v jeho historii patřilo například uvedení opery Byl lásky čas Josefa Hirsche-Choltického (1936) nebo opery V studni Viléma Blodka (1944). Miroslav Drašnar věnoval sboru svoji skladbu Prosinec.

Literatura:

120 let ženského pěveckého sboru Vlasta v Dobrušce (Dobruška 2001).


www.ceske-sbory.cz

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 18.11.2009