Český hudební slovník osob a institucí

Valášek, Marek

Charakteristika: Dirigent, sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 24.2.1969

Valášek, Marek, dirigent, sbormistr a hudební pedagog, narozen 24. 2. 1969, Praha.

 

Sbormistrovské vzdělání získal na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve třídě Lubomíra Mátla a na Týnské škole v Praze (regenschori). Obor dirigování vystudoval ve třídě Jiřího Bělohlávka na AMU v Praze, kde v roce 2007 složil doktorskou zkoušku. Během studia na Pedagogické fakultě získal se svým sborem třetí cenu na mezinárodní soutěži pěveckých sborů ve Švédsku. V době studia na AMU spolupracoval s mnoha orchestry (Pražská komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr a další). Podílel se na nastudování opery Hry o Marii Bohuslava Martinů v Ústí nad Labem, repríza se uskutečnila v Národním divadle v Praze.

V roce 1996 založil a od té doby vede komorní soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým vystupuje u nás i v zahraničí. S tímto souborem natočil čtyři kompaktní disky.Marek Valášek vyučuje na pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a od roku 2000 vede všechny sbory na této škole. Je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech. V sezóně 1998/99 působil jako sbormistr Městského divadla v Ústí nad Labem a od listopadu 2001 byl tamtéž angažován jako dirigent. Od školního roku 2002/03 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002–06 byl sbormistrem a asistentem dirigenta ve Státní opeře Praha.

V srpnu 2002 zvítězil koncertem s Pražskou komorní filharmonií v dirigentské soutěži festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. Na mezinárodním festivalu Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře oratorium Ecce Homo Jana Hanuše a v tomtéž roce nahrál se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu I. symfonii od stejného autora. V únoru 2006 vystoupil ve Vilniusu (Litva) a v květnu 2006 řídil závěrečný koncert mezinárodního studentského festivalu v Kjótu (Japonsko). V roce 2009 uvedl ve světové premiéře Requiem Jana Hanuše. Zasedá v porotách sborových soutěží, působí jako lektor na letních sbormistrovských seminářích, je členem odborné rady Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS ARTAMA) a schvalovací grantové komise Ministerstva kultury České republiky.


Diskografie:

Mariánská hudba v Loretě (CD, Piccolo coro & Piccola orchestra 1998);

Hear my prayer (CD, Piccolo coro & Piccola orchestra 2000);

Cantico delle creature (CD, Piccolo coro & Piccola orchestra 2004);

Hore dolinami (CD, Piccolo coro & Piccola orchestra 2009).

Literatura:

www.sbor.cz

www.ceske-sbory.cz

www.piccola.cz

 


Radek Poláček


Datum poslední změny: 25.10.2010