Český hudební slovník osob a institucí

Zavadilík, Leoš

Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 6.9.1964

Zavadilík, Leoš, houslista a hudební pedagog, narozen 6. 9. 1964, Přerov.

Pochází z hudební rodiny. Hru na housle studoval na kroměřížské konzervatoři u Karla Janečka a na JAMU ve třídě Adolfa Sýkory a Františka Novotného. Od roku 1987 působí ve skupině prvních houslí ve Státní filharmonii Brno (nyní Filharmonie Brno). V roce 1992 zvítězil v konkurzu na post zástupce koncertního mistra v tomtéž orchestru, který zastává dodnes. Představil se však také jako koncertní mistr a sólista dalších významných orchestrů. S Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín provedl v říjnu 1992 Šeherezádu Nikolaje Rimského-Korsakova, s Moravskou filharmonií Olomouc vystoupil v březnu 1993 jako sólista v Čajkovského Koncertu pro housle a orchestr D dur apod. S Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín účinkoval v letech 1999–2001 opakovaně jako sólista. Vedle symfonické hudby se realizuje jako komorní hráč. Účinkuje v duu s houslistkou Marií Gajdošovou (Petříkovou), se kterou provedl mimo jiné Koncert pro dvoje housle a orchestr Bohuslava MartinůFilharmonií Brno na koncertech v Brně (prosinec 1998), Villachu a Zagrebu (2000), v Praze (Rudolfinum 2004) a Stuttgartu (2007). Tutéž skladbu uvedl také dvakrát v Malaze s tamním orchestrem (2008). Je dlouholetým členem souboru Čeští komorní sólisté, vystupoval se členy Olomouckého komorního orchestru – dnes Camerata Moravia jako sólista na koncertech v pražském Rudolfinu, v zahraničí pak s tímtéž souborem na Kanárských ostrovech (červen 1997) a ve Španělsku (únor 1995, březen 1997). Úzce spolupracuje s mladým souborem Camerata Europeana ve Stuttgartu. Od roku 2001 působí jako pedagog na JAMU v Brně, kde vyučuje předmět orchestrální party a sóla (housle).


Literatura:

Janáček: Neznámý I. (Supraphon 1994).

Jan Žemla


Datum poslední změny: 1.11.2010