Český hudební slovník osob a institucí

Jedlička, Bohdan

Charakteristika: Filolog, hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity: 24.1.1838
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.10.1923

Jedlička, Bohdan, filolog, hudební historik, narozen 24. 1. 1838, Petrovice (u Rakovníka), zemřel 3. 10. 1923, Praha.


Studoval na pražské varhanické škole a na Akademickém gymnáziu, pak na Karlo-Ferdinandově univerzitě (PhDr. 1865). Působil v Praze jako gymnaziální profesor, publikoval v oboru české a klasické filologie, stal se dopisujícím členem České akademie věd a umění. V mladších letech napsal i několik hudebně historických prací, zejména O vývinu hudby od počátku XVIII. století až do našich dob (Hudební listy 2, 1871, s. 170, 213, 222, 229) a Hudební kapela císaře Rudolfa II., krále českého (Dalibor 2, 1874, s. 291). Komponoval i drobné skladby.

 


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

I. Ostatní

Almanach České akademie věd a umění 34, 1924 (mj. vzpomínky na zemřelé členy).


Ivan Poledňák – Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 22.10.2012