Český hudební slovník osob a institucí

Mašek, Michal

Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 17.9.1980

Mašek, Michal, klavírista, narozen 17. 9. 1980, Ústí nad Labem.

 

Hře na klavír se věnuje od tří let. Studoval na Základní umělecké škole v Teplicích, poté na konzervatoři tamtéž a v Praze, kde studoval ve třídě Emila Leichnera (absolvoval 2002). U něj pak pokračoval i na AMU, kde v roce 2006 získal bakalářský titul. Opakovaně se zúčastnil mistrovských kurzů v Rakousku u Avo Kouyoumdjiana, Jenö Jandó, Jana Gotlieba Jiracka a dalších. AMU zakončil v roce 2008 absolventským koncertem, na kterém představil publiku Beethovenův Klavírní koncert č. 5 Es dur a Lisztovu Sonátu h moll; magisterský titul získal v roce 2009.

Je laureátem mnoha dětských soutěží – první cena soutěže Základních uměleckých škol (1991), třetí cena Prague Junior Note (1994), první cena v Bechyňské klavírní soutěži atd. V roce 1995 získal první místo na soutěži Konzervatoře Teplice ještě jako žák nultého ročníku. V soutěži Virtuosi per musica di pianoforte se v roce 1994 umístil na třetím a v roce 1995 na prvním místě ve třetí kategorii a získal titul absolutního vítěze. Stejné ocenění dostal v roce 1996 jako jeden z nejmladších účastníků soutěže O cenu Beethovenova Hradce spolu s cenou nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení Martinů díla. V roce 1998 získal prestižní ocenění Talent roku.

Natočil několik kompaktních disků pro společnosti Lotos, Arco Diva a Morpheus Art, z nichž za zmínku stojí zejména kompaktní disk s Goldbergovými variacemi Johanna Sebastiana Bacha, které nahrál již dříve pro Český rozhlas nebo nahrávka Bachova Koncertu pro klavír a orchestr d mollPražskou komorní filharmonií a Jiřím Bělohlávkem, za kterou dostal cenu Classics v kategorii talent roku (1998). Pravidelně se objevuje v pořadech České televize a Českého rozhlasu. V roce 2001 začal spolupracovat s Josefem Sukem, který si umělce vybral k projektu „Josef Suk a tři pianisté“. Jako sólista se opakovaně představil v koncertních cyklech pražských orchestrů ve Dvořákově síni Rudolfina a Obecním domě s koncerty Johanna Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena.

V letech 2000–07 byl nucen svou profesionální kariéru hudebníka ze zdravotních důvodů přerušit (mj. dočasně ochrnutá ruka), a proto se začal věnovat studiu marketingu, programování a rehabilitací, v roce 2004 se stal držitelem akreditovaného trenérského kurzu. Od té doby cíleně spojuje profesi sportovního trenéra a hudebního producenta s vlastní hudební interpretací. V roce 2008 se znovu ke hře na klavír vrátil, začal spolupracovat s umělci jako Ivan Ženatý, Leoš Svárovský, Stanislav Vavřínek a jiní. Spolu s violistkou Jitkou Hosprovou založil Duo Morpheus, s nímž pravidelně vystupuje.


Diskografie:

Johann Sebastian Bach: Goldbergovy variace, Dvojhlasé invence (Lotos 1997);
Johann Sebastian Bach: Koncert pro klavír a orchestr d moll, Partity č. 5 a 6 (Lotos 1998) – Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek;
Josef Suk &Three Pianists – Johann Sebastian Bach: Sonáta č. 4 c moll pro housle a klavír; Ludwig van Beethoven: – Sonáta pro housle G dur op. 96; César Franck: Sonáta A dur (Lotos 2003) – Josef Suk – housle, Michal Mašek, Igor Ardašev, Marián Lapšanský – klavír;
Ludwig van Beethoven – Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“, Sonáta pro klavír č. 24 Fis dur op. 78 (Arco Diva 2008) – Komorní filharmonie Pardubice, Leoš Svárovský;
Duo Morpheus – Rebecca Clarke: Morpheus, Sonata;  Darius Milhaud: Quatre visages, Scaramouche; Arvo Pärt: Fratres (Morpheus Art, Radioservis 2009) – Jitka Hosprová – viola, Michal Mašek – klavír.

Literatura:

www.michalmasek.cz

www.petrof.cz/michal-masek.html

www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Michal-Masek-clovek-si-nechce-pripustit-ze-delal-chybu~12~zari~2009/

www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Michal-Masek-Ludwig-van-Beethoven-Koncert-pro-klavir-a-orchestr-c-5-Es-dur-op-73-Cisarsky-Sonata-pro-klavir-c-24-Fis-dur-op-78~06~zari~2009/

www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/210562210800002-13-komnata-michala-maska/

www.duomorpheus.com/

http://kulturistika.ronnie.cz/c-6364-michal-masek-posilovna-me-vratila-do-zivota.html


Jan Žemla


Datum poslední změny: 24.11.2010