Český hudební slovník osob a institucí

Česká komorní filharmonie

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1989

Česká komorní filharmonie,komorní soubor, zahájení činnosti 1989.

Iniciátorem vzniku tělesa byl ve spolupráci s Agenturou B Arts hobojista a hráč na anglický roh Zdeněk Adam, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru a jeho prvním hobojistou. Od roku 2004 je hlavním dirigentem Vojtěch Spurný. Těleso dirigenovali rovněž Petr Vronský, Stanislav Vavřínek, František Drs, Hideaki Muto, Petr Chromczak a Jan Chalupecký. Soubor, který spolupracuje mimo jiné s houslisty Bohuslavem Matouškem, Pavlem Šporclem, Jaroslavem Svěceným, Petrem Macečkem a Yuko Kawami (Japonsko), s hobojistou Jurijem Likinem, se sopranistkou Evou Urbanovou a mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, vystupoval mimo jiné v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku a v zemích Beneluxu; hrál v Bamberku, v Brémách, v Hamburku, v Dortmundu, ve Wuppertalu, v Antverpách, v Bruselu, v Lucernu, v Monaku, v Řecku, ve Francii atd. Významná byla série koncertů v Berlíně (ve spolupráci s Berlínskou filharmonií), na nichž v letech 1990–91 zazněla díla Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena a dalších. Těleso vystoupilo mimo jiné na mezinárodních hudebních festivalech v Soluni a ve francouzském Every. Soubor nahrál několik kompaktních disků se skladbami Antonína Dvořáka (Česká suita) a Franze Schuberta (Rosamunda) pro firmu Discover s dirigentem Rudolfem Krečmerem, dále CD, které obsahuje díla Antonia Vivaldiho (Čtvero ročních dob, sólista Bohuslav Matoušek) a Georga Friedricha Händla (Vodní hudba), CD se skladbami Wolfganga Amadea Mozarta (Gramofonové závody Loděnice) a CD se třemi Koncerty pro marimbu Miroslava Kokošky (sólisté Miroslav Kokoška – marimba, Jaroslav Svěcený – housle, Miroslav Laštovka – trubka a Zdeněk Adam – hoboj, dirigent Petr Vronský, Gramofonové závody Loděnice 2000), dále CD se skladbami Wolfganga Amadea Mozarta (Symfonie č. 25 a 41, Malá noční hudba, Gramofonové závody Loděnice 2001) a další. Roku 2009 soubor vystoupil v programu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro s díly Jana Václava Stamice (Sinfonia pastorale), Carla Philippa Emanuela Bacha (Koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo), Vojtěcha Spurného (Variace na Haydnovo téma), Františka Xavera Richtra (Koncert pro cembalo a orchestr) a Josepha Haydna (Symfonie č. 45 fis moll „Na odchodnou“), dirigentem byl Vojtěch Spurný.


Literatura:

Pilka, Jiří a Kokošková, Olga: 3 marimba concertos. Sleeve-note k CD (Gramofonové závody Loděnice 2000).

 

www.ckf-orchestr.cz

 

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 20.3.2011