Český hudební slovník osob a institucí

Pekárek, Rudolf

Charakteristika: Dirigent a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 24.2.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.10.1974

Pekárek, Rudolf, dirigent a organizátor hudebního dění, narozen 24. 2. 1900, Praha, zemřel 26. 10. 1974, Brisbane (Austrálie).

 

Bližší podrobnosti o osudech Rudolfa Pekárka do roku 1934 nejsou známy. V říjnu roku 1934 svolal do Kmochovy restaurace v Praze na Vinohradech skupinu nezaměstnaných hudebníků a založil salonní orchestr, který měl původně 24 členů. Pekárek uvedl orchestr do hudebního života v Praze pod značkou FOK (slova Film, Opera a Koncert udávala předpokládané oblasti působení tělesa, praxe však posléze toto předurčení korigovala – viz Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK). V roce 1942 ho nacisté internovali do koncentračního tábora; vedení orchestru převzal Václav Smetáček. Pekárek se po skončení druhé světové války vrátil z tehdejšího Sovětského svazu do vlasti jako dirigent Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Po únorovém převratu v roce 1948 emigroval do Austrálie, kde se v letech 1954–67 uplatnil jako dirigent symfonického orchestru Queensland. Pekárek založil na konzervatoři v Queenslandu cenu, která je udělována vítězům soutěže ve hře na hoboj a je financována z Pekárkovy pozůstalosti.


Literatura:

Šíp, Ladislav – Turek, František: 30 let FOK 1934–1964 (Praha 1964).

Zapletal, Petar: FOK. Padesát let Symfonického orchestru hlavního města Prahy (Praha 1984).

Bělor, Roman – Vítek, Bohuslav: Symfonický orchestr hlavního města Prahy 1934–1994 (Praha 1994).

Zapletal, Petar: Rudolf Pekárek (in: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK 1934–2009, Praha 2009).

 

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 2.5.2019