Český hudební slovník osob a institucí

Fárová, Lucie

Charakteristika: Dirigentka, varhanice a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 17.5.1987

Fárová, Lucie,dirigentka, varhanice a hudební pedagožka, narozena 17. 5. 1987, Pardubice.

Vnučka sbormistra Vlastislava Nováka. Od roku 1992 byla členkou Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans, v němž v letech 2005–08 vedla přípravné sbory. Současně studovala na pardubické konzervatoři (2002–09) hru na varhany u Václava Uhlíře a dirigování u Vlastislava Nováka, Jaroslava Brycha a Jaromíra Krygela. V současné době (2010) dokončuje studium sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2008 působí jako sbormistryně nejstarších přípravných oddělení Královéhradeckého dětského sboru Jitro (Skřivánek B, Vlčí máky a Jitříčko). Během roku 2009 převzala od Vlastislava Nováka řízení komorního smíšeného sboru Continuo. Ženská složka tohoto sboru působí od ledna 2009 též jako samostatný komorní sbor, rovněž řízený Lucií Fárovou. V letech 2006–09 kromě toho vyučovala hru na klavír na Základní umělecké škole v Havlíčkově ulici v Pardubicích a od 1. 9. 2010 je ředitelkou Základní umělecké školy Jitro v Hradci Králové.


Literatura:

www.sbor–continuo.cz

www.jitro.cz/strana.php?page=zus

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 17.4.2011