Český hudební slovník osob a institucí

Bernardon

Charakteristika: Hráč na klarinu a hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození a úmrtí neznámé.

Bernardon, hráč na klarinu a hornista, datum narození a úmrtí není známé (18. století), zemřel v Praze.

Bernardon působil jako hráč na klarinu a lesní roh v kapele hraběte Václava Morzina v Praze až do své smrti (kolem roku 1800). Podle Dlabače vstoupil do jeho služeb společně s violoncellistou Wernerem.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s 201).

Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka (Praha 2010, s. 17, 19, 65, 169).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 18.9.2011