Český hudební slovník osob a institucí

Brandel

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození ani úmrtí neznámé

Brandel, hornista, přesné datum a místo narození ani úmrtí neznámé (18.století).

Hornista původem z Čech. Byl členem pražského operního orchestru, později působil jako hornista na dvoře kurfiřta Maxmiliána v Kolíně nad Rýnem. Jeho manželka pobývala ještě v roce 1793 v Praze.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (s. 205).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970; s. 210).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 22.9.2011