Český hudební slovník osob a institucí

Falta

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození ani úmrtí není známé (18. století)

Falta, hornista, přesné datum a místo narození ani úmrtí neznámé (18. století).

Podle Dlabačových údajů působil v roce 1793 jako hornista dvorní kapely v Kolíně nad Rýnem.


Literatura:

Dlabacz.

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 28.9.2011