Český hudební slovník osob a institucí

Frank, Georg

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození a úmrtí neznámé (18. století)

Frank, Georg, hornista, přesné datum a místo narození ani úmrtí neznámé (18. století).

V roce 1770 se stal členem dvorní kapely na ruském carském dvoře v Petrohradě s ročním platem 500 rublů, od roku 1800 s ročním platem 700 rublů. Podle Dlabače se o Frankově hudebním nadání pochvalně vyjádřil hráč na violon Ignáz Foyta, rovněž působící na petrohradském dvoře. Podle Fitzpatricka tvořil Frank hornové duo společně s  hornistou Haberzettlem, než je v roce 1816 vystřídali sourozenci Joseph a Heinrich Gugelovi.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

Mooser, Robert Aloys: Annales de la musique et les musiciens en Russie au XVIIIme siècle (Genf 1951, svazek 2, s. 263).

Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien (München 2000, svazek 1, s. 380).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 211, 213).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 30.9.2011