Český hudební slovník osob a institucí

Griesbacher, Johann

(Johann Georg)
Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1684
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.6.1740

Griesbacher, Johann (Johann Georg), hornista, narozen zřejmě 1684, místo narození neznámé, zemřel 27. 6. 1740, Vídeň.

Johann Griesbacher byl hornistou císařské dvorní kapely ve Vídni s ročním platem 500 zlatých (ve funkci v letech 1721−27, podle Eitnera až do své smrti v roce 1740). V Köchelově přehledu hudebníků císařské dvorní kapely figuruje Griesbacher mezi kornetisty a je zde uvedena informace, že zemřel v roce 1740 ve věku 56 let. Je též jmenován mezi účinkujícími při provedení opery Johanna Josepha Fuxe Costanza e Fortezza při pobytu císařského páru v Praze v roce 1723. V literatuře je také někdy zmiňován jako kornetista, nikoli hornista. Gerber jmenuje jistého Griesbachera (podle Eitnera snad Raimund), který stál v roce 1796 v čele dechové harmonie knížete Grasalkoviče ve Vídni a ovládal mistrně hru na klarinet. Zda se jedná o syna Johanna Griesbachera, není jisté.


Literatura:

I. Lexika

Walther, Johann Gottfried: Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothek (1732, s. 292).

Gerber, Ernst Ludwig: Neues Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler (Leipzig 1812−1814, s. 409−410).

Dlabacz (1815, s. 494).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon (Graz 1959, svaz. 4, s. 375).

II. Ostatní

Köchel, Ludwig Ritter von: Die kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 1867 nach urkundlichen Forschungen (Wien 1869, s. 78).

Köchel, Ludwig Ritter von: Johann Josef Fux, Hofcompositor und Hofkapellmeister der Kaiser Leopold I., Josef I. und Karl VI. von 1698 bis 1740 (Wien 1872, s. 369, 373, 438).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 4.10.2011