Český hudební slovník osob a institucí

Jesser

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození a úmrtí neznámé (18. století)

Jesser, hornista, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. století).

Hornista českého původu, který se nacházel v roce 1784 na Mysu Dobré naděje. Podle Schillinga se do Evropy již nevrátil. Literatura se shoduje, že dokázal vyloudit ze svého nástroje ty nejúchvatnější tóny a zároveň ovládal výborně techniku hry.


Literatura:

I. Lexika

Gerber, Ernst Ludwig: Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler (Leipzig 1790−1792, svazek 1, s. 689).

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 243).

Dlabacz (svaz. 2, s. 23).

Schilling, Gustav: Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst (Stuttgart 1834−38, svazek 3, s. 689).

Gassner, Ferdinand Simon: Universal-Lexikon der Tonkunst: neue Hand-Ausgabe in einem Bande (Stuttgart 1849, s. 452).

Mendel, Hermann − Reissman, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlín 1870−1883, svazek 5, s. 376).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 206).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 22.10.2011