Český hudební slovník osob a institucí

Dvořákovo klavírní trio

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1970
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1980

Dvořákovo klavírní trio,komorní soubor, zahájení činnosti 1970, ukončení činnosti 1980.

Soubor vznikl v roce 1970 ve složení František Pospíšil – housle, Jaroslav Chovanec – violoncello a Radoslav Kvapil – klavír a věnoval se jednak interpretaci děl Antonína Dvořáka (Trio B dur op. 21, Trio g moll op. 26, Trio f moll op. 65, Dumky op. 90 atd.), jednak skladbám, jež souvisejí s pražskou mozartovskou tradicí a s díly vídeňských klasiků i s tvorbou českých autorů Jana Ladislava Dusíka, Antonína Rejchy a Antonína Vranického. V roce 1979 vystřídal Františka Pospíšila houslista Ivan Štraus. Soubor vystupoval mimo jiné v Dánsku (1983), ve Španělsku (1983), v Německu (1983–84) a ve Francii (1984). Kromě uvedených děl měl v repertoáru také skladby Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha, Josefa Suka, Vítězslava Nováka, Josefa Bohuslava Foerstra, Bohuslava Martinů; ze soudobé tvorby provedl kompozice Jana Zdeňka Bartoše, Oldřicha Flosmana, Luboše Fišera, Jana Hanuše, Miloslava Ištvana, Iši Krejčího, Jiřího Pauera, Karla Reinera, Ivana Řezáče, Lubomíra Železného a dalších. Na podkladě Smyčcového kvartetu č. 1 „Kreutzerova sonáta“ Leoše Janáčka zpětně rekonstruoval Jarmil Burghauser pro soubor Janáčkovu triovou skladbu.


Literatura:

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 22.10.2011