Český hudební slovník osob a institucí

Knechtel

Charakteristika: Hornista, pozounista a hráč na klarinu

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození i úmrtí neznámé (18. století)

Knechtel, sourozenci hornisté, pozounisté a hráči na klarinu, data a místa narození i úmrtí neznámá (18. století).

Dva bratři, oba vynikající hornisté a hráči na klarinu. Podle Dlabače pobývali v Praze a v roce 1746 byli přijati jako pozounisté do strahovského kláštera. Pak ale odešli do ciziny, kde také zřejmě zemřeli.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 246).

Dlabacz (1815, svazek 2, s. 76).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 157, 197).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 23.10.2011