Český hudební slovník osob a institucí

Lißner

(Lissner)
Charakteristika: Hornista a hráč na klarinu

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození ani úmrtí není známé (18. století)

Lißner (psán též Lissner), hornista a hráč na klarinu, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. století).

Podle Dlabače velmi dobrý hornista hráč na klarinu, který v roce 1796 pobýval v Praze jako člen operního orchestru při Hraběcím Nosticově divadle (dnes Stavovské divadlo).


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (svazek 2, s. 210).

II. Ostatní

Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag (1796, II. Virtuosen und Dilettanten, s. 151).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 157, 211).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 27.10.2011