Český hudební slovník osob a institucí

Matausch

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození i úmrtí neznámé (18. / 19. století)

Matausch, hornista, datum a místo narození ani úmrtí neznámé (18. / 19. století).

Hornista českého původu. Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag 1796 jej uvádí jako druhého hornistu mezi členy Nostizova divadla v Praze (dnes Stavovské divadlo).


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (svazek 2, s. 273).

II. Ostatní

Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag (1796, II. Virtuosen und Dilettanten, s. 126).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 211).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 1.11.2011