Český hudební slovník osob a institucí

Matauschek, Johann

Charakteristika: Hobojista a hráč na basetový roh

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození i úmrtí neznámé (18. století)

Matauschek, Johann, hobojista a hráč na basetový roh, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. století).

Virtuóz na hoboj a basetový roh původem z Čech. Delší čas pobýval v Praze jako tenorista v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Poté působil ve službách kněžny Terezie Poniatowské, rozené Kinské, která jej i další své poddané poslala do Lince, aby se naučili ovládat hru na basetový roh. V roce 1781 Matauschek odešel ze své vlasti s dalšími dvěma českými hudebníky, Kasparem Cžerným (hráč na basetový roh) a Franzem Oliwou (hornista) do Ruska, kde také brzy zemřel.


Literatura:

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 258).

Dlabacz (svazek 2, s. 274).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon (Graz 1959, svazek 6, s. 376).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 2.11.2011