Český hudební slovník osob a institucí

Hána, Luboš

Datum narození/zahájení aktivity: 14.11.1973
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Hudební teoretik, pedagog a sbormistr

Hána, Luboš, hudební teoretik, pedagog a sbormistr, narozen 14. 11. 1973, Chomutov.

 

Absolvent hudební výchovy a angličtiny (1998), sbormistrovství (2001) a později hudební teorie a pedagogiky (2010) na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V současné době působí jako odborný asistent a tajemník Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar a sbormistrem na mezinárodním festivalu sborového zpěvu Bohemia Cantat. Spolupracuje s Francouzsko-Německým Fórem mladých umělců, je členem porot regionálních sborových a vokálních souborů. Externě spolupráce se Severočeským divadlem opery a baletu v Ústí nad Labem.

 

Simona SedláčkováDatum poslední změny: 11.3.2015