Český hudební slovník osob a institucí

Voříšek, Martin

Charakteristika: Hudební vědec a teoretik, pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 10.10.1974

Voříšek, Martin, hudební vědec a teoretik, pedagog, 10. 10. 1974, České Budějovice.

 

Studoval muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2000). Absolvoval studijní pobyt na Cloud State University v USA (1998). Titul PhD. obhájil na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Od 2002 je odborným asistentem na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně i pedagogicky se zaměřuje na dějiny hudby, dějiny nonartificiální hudby, etnickou hudbu, soudobé kompoziční techniky a hudební estetiku.


Dílo:

I. Monografie

Jihočeská komorní filharmonie 1981–2006/ The South Bohemian Chamber Philharmonic Orchestra 1981–2006 (České Budějovice: Jihočeská komorní filharmonie, 2006).

Kapela schwarzenberské gardy(České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova , Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010).

 

II. Stati v knižních publikacích, týmové projektyFinale - učebnice počítačové notace. Překlad a adaptace amerického originálu POGUE, David: Finale. The Art of Music Notation. Volume I, s Janem Vičarem a Helenou Pavličíkovou (Praha, Koniash Latin Press, 1997).

Nationalism and chauvinism in reflexions on the work of Richard Wagner in Prague music criticism before 1885. in: VIČAR, Jan [ed.]. Musicologica Olomucensia IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998.

Traditional Jazz Studio a formování "české školy tradičního jazzu" v šedesátých letech; Česká revivalistická scéna v sedmdesátých a osmdesátých letech. in: Smetáček, Pavel. Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou (Praha, Martin, 2008, s. 419–432).

Kapela schwarzenberské gardy v hudebním životě Českého Krumlova. in: Gaži, Martin [ed.]. Český Krumlov: od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví (České Budějovice, Národní památkový ústav: územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010, s. 817–824).

Schwarzenberská garda. In: Panenková, Duňa [ed.]. Hradní muzeum Český Krumlov: historie objektu a katalog exponátů. České Budějovice, Národní památkový ústav: územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010, s. 172–181).

Hudební nástroje v expozici Hradního muzea v Českém Krumlově. Příspěvek na výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu, Praha, 3. 12. 2010. Plánováno do tisku ve sborníku Miscellanea musicologica. 300 let od založení schwarzenberské gardy/300 years since the founding of the Schwarzenberg guard. Scénář a 50 % podíl na koncepci výstavy na Státním hradu a zámku Český Krumlov, 2004–05.

 

III. Významnější články v odborných časopisech

300 let od založení schwarzenberské gardy. In: Výběr: časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech (České Budějovice, 2004, č. 4, s. 303–319).

Czech Jazz Up To 1948. In: Czech Music Quarterly (Praha, Hudební informační středisko, 2010, č. 1, s. 35-45. ISSN 1211-0264.A Jazzband In Noble Service : The Schwarzenberg Guard Band. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 2, s. 15–26).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.5.2013