Český hudební slovník osob a institucí

Blahůšek, Jan

Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 28.5.1977

Blahůšek, Jan, muzikolog, narozen 28. 5. 1977, Uherské Hradiště.

Vystudoval gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (1991–95) a Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1995–2001). V letech 2001–10 absolvoval doktorské studium tamtéž. Je odborným pracovníkem a vedoucím Centra lidových tradic Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (1999–2011). Od roku 2011 je ředitelem společnosti Park Rochus, o.p.s. Od roku 2002 je členem programové rady a dramaturgicko-produkční rady Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a členem redakční rady Národopisné revue, od téhož roku pak členem redakční rady videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Od roku 2006 je členem grantových komisí pro podporu tradiční lidové kultury Ministerstva kultury České republiky, od roku 2008 členem redakční rady hudební revue Opus musicum a od roku 2010 potom delegátem České republiky na zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podílel se na vzniku několika publikací, které vydal Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (Malý etnologický slovník, Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011–2015 a další).


Dílo:

Dílo literární

Monografie

Ikonografické doklady lidové hudby na jihovýchodní Moravě. Lidoví hudebníci a jejich hudební nástroje na fotografiích, kresbách a malbách do 30. let 20. století (disertační práce, FF MU, Brno 2010).

Články a stati (výběr)

Osobnost Jaromíra Nečase v zorném úhlu hudební folkloristiky (Národopisná revue 18, 2008, č. 4, s. 226–231);

Fotografie jako ikonografický pramen pro studium lidové hudby (Národopisný věstník 2009, č. 1, s. 63–71);

Kresby a malby jako ikonografický pramen pro studium lidové hudby českých zemí (Národopisná revue 21, 2011, č. 1, s. 3–12).

Literatura:

Kdo je kdo v současné české muzikologii (webová verze).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 18.1.2012