Český hudební slovník osob a institucí

Meltzer, Johann

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum a místo narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.5.1737

Meltzer, Johann, hornista, datum a místo narození neznámé, zemřel 3. května 1737, Praha.

Virtuózní hráč na lesní roh, který působil ve službách nejvyššího purkrabího v Praze.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (1815, svazek 2, s. 299).

II. Ostatní

Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura žesťových nástrojů (Praha 2001, s. 123).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 14.2.2012