Český hudební slovník osob a institucí

Šmolík, Pavel

Charakteristika: Dirigent, sbormistr, ředitel kůru, hudební pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 13.12.1979

Šmolík, Pavel, dirigent, sbormistr, ředitel kůru, hudební pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 13. 12. 1979, Plzeň.

 

Studoval na konzervatoři v Českých Budějovicích obor chrámová hudba (1995–2001) a AMU pod vedením Radomila Elišky, Františka Vajnara, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla (2000–03). Stal se absolutním vítězem soutěže Voříškův Vamberk (2001). V roce 2001 začal působit jako varhaník a ředitel kůru na Svaté Hoře u Příbrami, kde řídí Svatohorský chrámový sbor. Dále vede Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka (od roku 2001) a Příbramskou filharmonii (od 2003). Od roku 2002 pedagogicky působí na konzervatoři v Českých Budějovicích (sborový zpěv, varhanní improvizace, gregoriánský chorál, dirigování). Spolupracuje na pořadech pro Český rozhlas Vltava o duchovní hudbě. Pro Český rozhlas vytvořil nahrávky Varhanní skladby Carla Philippa Emanuela Bacha, Improvizace na varhany v Novém Kníně, Křížová cesta Radka Rejška (cyklus chorálových předeher pro varhany) a Adoro te. Uskutečnil koncertní cyklus Desetkrát varhany pokaždé jinak (Příbram 2012–13).


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Malá liturgie (2001);

Matoušovy pašije (2008);

Deset her pro komorní orchestr (2009);

Adoro te. Suita pro klarinet a varhany (2010);

Koledy (2011).

Diskografie:

Křížová cesta svatohorská (Karmelitánské nakladatelství 2002);

Mariánské zpěvy ze Svaté Hory (Karmelitánské nakladatelství 2004);

Skladby Karla Břízy I. (Karmelitánské nakladatelství 2005);

Písně vánoční od Ginevry (Ginevra music 2007);

Vánoce na Svaté Hoře (Matice Svatohorská 2010).

Literatura:

www.pavelsmolik.cz

www.pribramskesoubory.czweb.org

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 20.12.2012