Český hudební slovník osob a institucí

Collegium pro arte antiqua

Charakteristika: společnost pro studium, dokumentaci a znovuoživení kulturního dědictví

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1990

Collegium pro arte antiqua, společnost pro studium, dokumentaci a znovuoživení kulturního dědictví, zahájení činnosti 1990, Brno.

 

Collegium založili instrumentalisté a zpěváci (například loutnista Miloslav Študent a gambistka Věra Mikulášková), kteří se věnovali autentické reprodukci staré hudby. Své působení poté rozšířili o pedagogickou činnost. Sdružení založilo školu komorní hudby, jejíž součástí byla individuální příprava zpěvu a hry na nástroj. Absolventi se podíleli na mnoha projektech v Brně. Z jejich iniciativy vznikly koncertní cykly staré hudby (1993, 1994), Festival staré hudby (1995) a Hudební úterky s Collegiem (1997–2001). Během letních prázdnin pořádali s podporou badatele a hudebníka Michaela Pospíšila semináře Hudební prázdniny s Adamem Michnou z Otradovic (Jindřichův Hradec, 1995–2001) a Slavnosti Adama Michny z Otradovic (1998–2000). V rámci tohoto festivalu vydalo sdružení spartovanou Loutnu Českou se zařazením dosud nepublikovaných a jen torzovitě dochovaných ritornelů v rekonstrukci Michaela Pospíšila.

V roce 2001 přesídlilo sdružení do Broumova, kde se soustředilo na péči a oživení kulturního dědictví benediktinů. Zakoupilo historickou faru v Heřmánkovicích a přeměnilo ji na Komunitní dům Broumovska. Programy Cesty ke kořenům a Broumovské bystření vznikly s cílem provozovat pracovní, tvořivé a prožitkové pobyty zaměřené na poznání kulturní krajiny Broumovského výběžku a navázat na místní umělecké a řemeslné tradice. V rámci těchto programů se uskutečnila řada hudebně-interpretačních i výtvarných dílen. Barokní fara byla z provozních důvodů prodána v roce 2009 a sdružení přesídlilo zpět do blízkosti Brna.

Pedagogická činnost Collegia pro arte antiqua byla v roce 2001 vyčleněna do sdružení Collegium pro vita creante, které se kontinuálně věnuje vyučování dětí i dospělých. Kromě hudby zasahuje do oblasti výtvarného umění a tance.


Literatura:

www.collegium.cz

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 7.10.2013