Český hudební slovník osob a institucí

Brněnský varhanní festival

Charakteristika: festival varhanní hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1981

Brněnský varhanní festival, festival varhanní hudby, zahájení činnosti 1981, Brno.

 

Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981. V uplynulých letech projevila o vybrané koncerty zájem také různá média, jako Česká televize Brno, Český rozhlas Brno a především Radio Proglas, které koncerty natáčí a tyto snímky pak pravidelně vysílá. V roce 1981 se podařilo díky úsilí Aleny Veselé uskutečnit první přehlídku českých mladých umělců v obřadní síni nové brněnské radnice. V průběhu let se přehlídka přestěhovala do Besedního domu a od roku 1991 se koná v kostele sv. Augustina a pořadatelství se od té doby ujal Klub moravských skladatelů pod uměleckým a dramaturgickým vedením brněnské varhanice Hany Bartošové. V posledních letech festival připravuje i přidružené semináře s varhanní tematikou na hudební fakultě JAMU. Repertoár festivalu tvoří zejména přední autoři varhanní hudby, hlavně Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, Ferenc Liszt, Alexandre Guilmant a jiní. V roce 2006 byl festival k 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta uveden s podtitulem „Mozartovské inspirace“. Při této příležitosti bylo možné vyslechnout si kompletní Mozartovo varhanní dílo. V roce 2007 si festival připomínal 300. výročí úmrtí Dietricha Buxtehudeho, jehož dílo v programu tohoto ročníku festivalu dominovalo. V roce 2008 festival nabídl průřez varhanním dílem moravských skladatelů 20. století a prémiový koncert nejznámějších skladeb Oliviera Messiaena. V roce 2009 se konal 29. ročník festivalu a nesl podtitul „Slavná výročí ve varhanní hudbě“. K těmto výročím patřilo např. 200 let od narození Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, 200 let od úmrtí Josepha Haydna, 250 let od úmrtí George Friedricha Händela, 350 let od narození Henry Purcella, 150 let od narození Jana Bohuslava Foerstera a 50 let od úmrtí Bohuslava Martinů


Literatura:

http://varhany.nomi.cz

www.ahuv.cz/informace.html

 

Filip Kiripolský


Datum poslední změny: 1.3.2017