Český hudební slovník osob a institucí

Pallas, Roman

Charakteristika: skladatel, klavírista a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 1.10.1978

Pallas, Roman, skladatel, klavírista a sbormistr, narozen 1. 10. 1978, Litoměřice.

 

Studoval na teplické konzervatoři hru na klavír u Hany Turkové (1993–99) a skladbu u Václava Bůžka (1997–99). Ve studiu kompozice pokračoval na AMU pod vedením Ivany Loudové (1999–2004). Získal ocenění na skladatelských soutěžích Letenská vonička (1999, čestné uznání, Uspávanky) a Generace (2000, čestné uznání, Sedm; 2002, druhá cena, Serenáda; 2003, čestné uznání, 3 etudy pro klavír). V roce 1997 se stal sbormistrem dívčího sboru Puellae cantantes v Litoměřicích, se kterým nastudoval řadu skladeb soudobých českých autorů včetně svých kompozic (Slavomír Hořínka, Michal Nejtek, Marko Ivanovič a další). V roce 2006 založil v Litoměřicích komorní sbor Syrinx, se kterým pravidelně provádí skladby soudobých českých i zahraničních skladatelů (zejména finská tvorba). S oběma pěveckými sbory získal prestižní ocenění na mezinárodních soutěžích v Evropě a Spojených státech amerických. Jako klavírista se zaměřuje na provádění soudobé sólové a komorní tvorby. Byl jedním ze zakládajících členů skladatelského sdružení Konvergence. S Petrem Matuszkem (baryton) a Markétou Dvořákovou (mezzosoprán) pravidelně uvádí písňovou tvorbu 20. století (Miloslav Kabeláč, Zbyněk Vostřák, Jaroslav Ježek, Boleslav Vomáčka, Peter Graham, Viktor Ullmann; několik nahrávek pro Český rozhlas). Jako korepetitor dále spolupracoval s Kristýnou Valouškovou (soprán), Tomášem Krejčím (baryton), Slavomírem Hořínkou (housle) a dalšími. Orchestr Berg provedl v premiérách jeho skladby Serenáda, Předehra, Benet a Valčík na uvítanou.


Dílo:

Dílo hudební:

 

Sólové skladby

Klavírní trio č. 1 (1995).

Fantazie pro klavír (1996).

Ordo domesticus pro hoboj (1999).

3 etudy pro klavír (2002).

Tom & Tom pro 6 tomtomů (2002).

 

Vokálně-instrumentální skladby

Juvenilie, 3 písně pro baryton a komorní soubor (text Eberhardt Hauptbahnhof, 1997).

Dvě tragické písně pro soprán, flétnu a 4ruční klavír na moravské lidové texty (1999).

Sedm, 7 písní pro ženský hlas a klavír (text Federico García Lorca, 2000).

 

Komorní skladby

Smyčcové trio č. 1 pro housle, violu a violoncello (2001).

Rolling Press pro amplifikovaný komorní soubor (2003).

Just a Day pro klarinet, housle, violoncello, elektrickou kytaru a klavír (2010).

 

Orchestrální skladby
Concertino pro klavír a komorní orchestr (1998).

Serenáda pro komorní orchestr a soprán (2002).

Předehra pro komorní orchestr (2004).

Benet pro smyčcové sexteto a smyčcový orchestr (2007).

Valčík na uvítanou pro dechy, klavír a bicí (2011).

 

Sborové skladby

Uspávanky pro dětský sbor a klavír (1999).

Agnus Dei pro dětský nebo dívčí sbor à cappella (2002).

2 dětské sbory na texty staré čínské poezie (2003).

Světýlko pro dětský sbor a orchestr (2005, autorská spolupráce Slavomír Hořínka – Marko Ivanovič – Roman Pallas).

 

Ostatní skladby

Klinická smrt, komorní opera podle povídky Igora Chauna Klinická smrt paní Dvořáčkové (2004).

Élektra, scénická hudba (2005).

Diskografie:

Puellae cantantes (Puellae cantantes 2001) – 1. profilové CD pěveckého sboru;

Puellae cantantes (Puellae cantantes 2005) – 2. profilové CD pěveckého sboru;

NUBERG 2007 (Orchestr Berg/His Voice 2007);

NUBERG 2011 (Orchestr Berg/Literární noviny 2011);

SYRINX – pozdní sběr (PAN 2012);

Ceremony of Carols (Puellae cantantes 2013).

Literatura:

www.musica.cz/skladatele/pallas-roman.html

www.petrmatuszek.cz/publikacni-cinnost/roman-pallas/

www.berg.cz/pallas.html

http://old.musicbase.cz/index.php?page=detail_autora&mod=zobraz&ID=787

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 4.8.2014