Český hudební slovník osob a institucí

Ostravský filharmonický sbor

(Sbor při Ostravském symfonickém orchestru)
Charakteristika: smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 2.11.1959

Ostravský filharmonický sbor (Sbor při Ostravském symfonickém orchestru), smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 2. 11. 1959, Ostrava.

 

Zdařilá spolupráce pěveckého spolku Lumír se Sborem posluchačů Československého rozhlasu vyvolala myšlenku vytvořit v Ostravě poloprofesionální pěvecké těleso, které bude pravidelně účinkovat v kantátových a oratorních dílech. 2. listopadu 1959 zahájil činnost Smíšený sbor při Ostravském symfonickém orchestru s pozdějším názvem Ostravský filharmonický sbor provedením Beethovenovy Fantazie pro klavír, sbor a orchestr. Sbormistrem se stal sbormistr opery Státního divadla v Ostravě Jiří Rudolf Míša a po jeho onemocnění Ladislav Vrtal, který cílevědomou třináctiletou prací přivedl sbor k úspěšné interpretaci vrcholných děl Vítězslava Nováka (Bouře), Josefa Suka (Epilog op. 37), Ludwiga van Beethovena (Missa C dur, Missa solemnis, Symfonie č. 9), Bohuslava Martinů, Sergeje Prokofjeva, Igora Stravinského i soudobých českých skladeb Milana Báchorka, Edy Drigy a jiných. Pokračovateli Vrtalovy plodné práce byli sbormistři Lubomír Mátl (1972–79), Petr Škarohlíd (1979–82), Jaromír Javůrek (1982–85), Jiří Karásek (1985–86) a Petr Chromčák (1986–88).


Literatura:

Kalina, Petr Ch. (ed.): Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let (Ostrava 2014).

 

Ivan Měrka


Datum poslední změny: 3.9.2015