Český hudební slovník osob a institucí

Švejda, Miroslav

Charakteristika: pěvec-tenorista


Švejda, Miroslav, pěvec-tenorista, narozen 7. 12. 1939, Brno.

 

I když základy hudebního vzdělání získal v rodině, vystudoval nejprve obor stavebního inženýrství. Už za studií na technice byl však členem Pěveckého sdružení Moravan, kde pod vedením Josefa Veselky zpíval sólové party při provádění kantátových a oratorních skladeb. Zpěv studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Marie Řezníčkové; dále se ve zpěvu vzdělával u Theodora Šrubaře a Zdeňky Zikové. Studium pak doplnil stážemi u Ettore Campogallianiho v Sienně v Itálii. Působil také jako sólista v Pražském filharmonickém sboru. V roce 1969 vyhrál konkurs na pozici sólisty Pražského filharmonického sboru; roku 1970 se stal s po úspěšném pohostinském vystoupení v roli Pinkertona v opeře Giaccoma Puciniho Madame Butterfly sólistou opery Národního divadla v Praze, kde vytvořil několik desítek významných tenorových rolí (mj. v opeře Josefa Myslivečka Tamerlan,v Gounodově opeře Faust a Markéta,vDonu Pasqualovi Gaetana Donizettiho, ve Verdiho operách Traviata (Alfréd Germont), Simone Bocanegra, Rigoletto (vévoda mantovský), v Bohémě Giacoma Pucciniho (Rudolf), v Rossiniho Lazebníku sevillském (hrabě Almaviva), v Čajkovského opeře Eugen Oněgin, v Mozartových operách Kouzelná flétna (Tamino), Cosi fan tutte (Ferrando) a Don Giovanni (Don Ottavio), Trubadúr (Manrico), v Leoncavallově opeře Sedlák kavalír (Turrido); z českého repertoáru pak v operách Bedřicha Smetany (Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Čertova stěna, Tajemství, Braniboři v Čechách), Antonína Dvořáka (Tvrdé palice, Jakobín), Viléma Blodka (V studni), Leoše Janáčka (Káťa Kabanová), dále v opeře Dmitrije Šostakoviče Lady Mackbeth Mcenského újezdu (Opilec), v Bizetově opeře Carmen (Remendado) ad.; operní postavy vytvořil také v televizních inscenacích (mj. Jakobín, Eugen Oněgin, Lazebník sevillský aj.). Hostoval mj. v Sieně, Drážďanech, Lublani, dále ve Francii, Dánsku, Španělsku, Finsku, Rakousku, USA, Kanadě a Japonsku.

Švejda pohostinsky vystupoval na zahraničních operních scénách; v zahraničí (mj. v někdejším Sovětském svazu, v Německu, Polsku, někdejší Jugoslávii, Španělsku, Itálii, Francii, Finsku, Rakousku, Spojených státech ad.) vystupoval také jako koncertní pěvec.

Coby sólista se uplatnil při provádění kantátových a oratorních děl (mj. Antonio Caldara: Missa solemnis, Heinrich Schütz: Janovy pašije, Johann Sebastian Bach: Kantáta o kávě, Magnificat, Joseph Haydn: Čtvero ročních dob, Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovační mše, Requiem, Franz Schubert: Mše, Ludwig van Beethoven: Missa solemnis, Symfonie č. 9 d moll, Giuseppe Verdi: Requiem, Igor Stravinskij: Oidipus Rex, Svatba, Carl Orff: Carmina burana, Catulli Carmina, z české tvorby: František Xaver Brixi: Missa solemnis in D, Magnificat, Antonín Rejcha: Te Deum, Antonín Dvořák: Stabat mater, Reqiuem, Svatá Ludmila, Leoš Janáček: Glagolská mše, Amarus, Zápisník zmizelého, Bohuslav Martinů: Gilgameš ad.


Literatura:

Skála, Pavel (ed.): Čeští koncertní umělci – pěvci (Praha 1984).

 

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 18.9.2015