Český hudební slovník osob a institucí

Lerch, Vendelín

Charakteristika: pedagog, klarinetista, ředitel kůru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: datum narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity: datum a místo úmrtí neznámé

Lerch, Vendelín, pedagog, klarinetista, ředitel kůru a skladatel, narozen kolem 1794, Šumvald, zemřel 1870.

 

Od roku 1827 působil jako učitel v Bystřici pod Hostýnem, kde byl rovněž ředitelem kůru. Kromě postní doby provozoval každou neděli a svátek figurální mše (Jan Jakub Ryba, Joseph Bernhardt Schiedermayer apod.), za což byl vyznamenán stříbrným křížem s korunou. Byl znám i jako vynikající klarinetista. Shromáždil většinu skladeb na kůru místního kostela sv. Jiljí a sám skládal chrámovou hudbu. Sbírka hudebnin z Bystřice pod Hostýnem, včetně jeho skladeb, je dnes v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezku v 17.–19. století (Brno 2000, s. 172).

 

II. Ostatní

Krumpholc, Josef: K dějinám hudby na Bystřicko-Podhostýnsku, Studie z kulturních dějin střední a severní Moravy (Přerov 1942, s. 600).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 25.10.2015