Český hudební slovník osob a institucí

Gabriel, Ludvík

Charakteristika: učitel, skladatel


Gabriel, Ludvík, učitel, varhaník a hudební skladatel, narozen 1773.

 

Byl synem Bedřicha Gabriela, řezníka ve Vízmberku (dnes Loučná nad Desnou). Původně byl panským sluhou. U rektora Jakuba Wojtka v Morkovicích se vyučil hře na varhany a zaškolil se do učitelské praxe. Za studií v Kroměříži byl výpomocným varhaníkem v piaristickém kostele sv. Jana. V roce 1835 se stal učitelem v Morkovicích. V roce 1842 nebo 1843 odešel na školu do Bochoře u Přerova. Kantoři si v Bochoři vypomáhali i hraním při tanečních zábavách. Před rokem 1842 byla škola přestěhována do obecního domu č. 15, kde měl učitel světničku. Na rozdíl od předchozích učitelů dostával Ludvík Gabriel jako plat místo chlebů sedm měřic žita. V roce 1852 se obec vykoupila z naturálních dávek 730 zlatými.

V notových materiálech v Bochoři se nacházejí i jeho vlastní kompozice spolu s jeho opisy děl dalších skladatelů. Podle zprávy Josefa Přikryla se v notových sbírkách v Morkovicích nacházejí opisy se jménem neznámého Václava Gabriela.


Literatura:

I. Lexika

Kreutz, Rudolf: Vlastivěda moravská, Přerovský okres (Brno 1927).
Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Slezák, Karel: Z historie lidové hudby v Morkovicích-Slížanech (Morkovice, 1984).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 10.3.2016