Český hudební slovník osob a institucí

Ocetek, Jan

Charakteristika: sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 4.5.1972

Ocetek, Jan, sbormistr a hudební pedagog, narozen 4. 5. 1972, Brno.

 

Studoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity (1991–96, obor Hudební výchova), Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (1992–97, obor Hudební věda) a dirigování na JAMU pod vedením Lubomíra Mátla (1995–2000). V roce 1993 založil Pěvecký sbor Vysokého učení technického v Brně Vox Iuvenalis, se kterým získal řadu ocenění. Jako dirigent obdržel zvláštní ceny za vynikající dirigentský výkon na Mezinárodním sborovém festivalu Bedřicha Smetany v Litomyšli (1995) a na Pražských sborových dnech (2000). V roce 2000 se stal asistentem ředitele a druhým sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno. V roce 2003 získal Cenu Sbormistr-junior. Stal se uměleckým ředitelem celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant (1998), členem přípravného výboru Festivalu sborového umění Jihlava a členem Odborné rady ARTAMA Praha pro sborový zpěv dospělých. Pedagogicky působí jako odborný asistent na Katedře dirigování, kompozice a operní režie na JAMU v Brně.


Literatura:

I. Lexika
Kolář, Jiří a kolektiv: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003).

 

II. Ostatní

 

www.ceske-sbory.cz

www.voxiuvenalis.blogspot.cz

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 5.4.2016