Český hudební slovník osob a institucí

Langer, Eduard

Charakteristika: skladatel a pedagog


Langer, Eduard, skladatel a pedagog, 19. stol.

 

V roce 1844 byl učitelem v Hanušovicích. Roku 1862 byl prvním učitelem v Krumpercích (dnes Podlesí). Jeho kompozice se zachovaly ve sbírce kostela sv. Tomáše v Brně a v Bystřici pod Hostýnem, dnes jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer in der Markgrafschaft Mähren (Olmütz 1862).

Krumpholc, Josef: K dějinám hudby na Bystřičku-Podhostýnsku (In: Vlastivěda střední a severní Moravy, Přerov 1942, s. 597–605).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 26.10.2016