Český hudební slovník osob a institucí

Trojan, Jan 2)

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 2.10.1982

Trojan, Jan, skladatel, narozen 2. 10. 1982, Duchcov.

 

Skladbu studoval na Konzervatoři Teplice u Václava Bůžka (1998–2004) a na AMU u Milana Slavického (2004–09); poté absolvoval na téže škole postgraduální studium u Michala Rataje (2009–12) a studium na Universität der Künste, Berlin v akci Erasmus student Exchange (2011–12). Od roku 2012 je odborným asistentem pro obor elektroakustické a multimediální hudby na katedře skladby Hudební fakulty AMU  a od roku 2013 souběžně pracuje v Centru výroby Českého rozhlasu v Praze na úseku hudební režie a zvukového designu.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Akustické skladby

Pláčem, pro kytaru (2006).

Sny. Obrazy pro orchestr (2007).

Staré fotografie. Cyklus pro symfonický orchestr a zvukovou stopu (2009).

Jsou věci, které nevíš, pro čtyři nástroje(2010).

Večeře na konci světa, pro komorní orchestr, pro smyčce, akordeon a kalimbu (2011).

Resonances, pro komorní orchestr (2013), premiéra Praha 2013.

 

Elektroakustické skladby

Perla. Elektroakustická skladba (2006).

60 konkrétních vteřin hudby (2008).

Ultreia. Deník poutníka (2011).

Yerushalyim...! Live electronic performance (2011).

Hrajem nehrajou, pro kytraru a live–electronics (2011).

 

Radioart

Souvětří (spoluautor Ivan Boreš), premiéra Českuý rozhlas Vltava 2013.

 

 

Dílo literární (výběr):

Zapojení elekroakustické složky do instrumentalní hudby (studijní práce na AMU, 2007).

Tvorba komputerizované hudby (diplomová práce na AMU, 2009).

Akustická ekologie a soundscape v kontextu multimédií (dizertační práce na AMU, 2012).

Literatura:

www.jantrojan.cz

 

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 30.10.2016