Český hudební slovník osob a institucí

Lobgott, František

Charakteristika: učitel a hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1774
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1846

Lobgott, František, učitel a hudební skladatel, narozen asi 1774, místo narození neznámé, zemřel 1846, Komín (Brno).

 

V letech 1815–46 učil v Komíně. Jako hudebník byl známý v širokém okolí. Jeho učitelské schopnosti byly oceněny titulem Musterlehrer (vzorný učitel). Za jeho působení vzrostl počet žáků ze 163 v roce 1827 na 232 v roce 1831, ze svého příjmu proto vydržoval učitelské pomocníky. Jeho plat sestával ze školného, koledy, pevných naturálních dávek od obcí, odměny za kostelní službu a štoly. V roce 1827 činil 133 zlatých a 29 krejcarů. Ve sbírce Moravské zemské knihovny se zachoval jeho graduál pro sólový hlas, dvoje housle, dvě clariny, dva lesní rohy a varhany. Další jeho kompozice ze sbírek v Bystrci a Kunštátě jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura:

I. Lexika

Slavík František A.: Vlastivěda moravská. Brněnský okres (Brno 1897).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Trojanová, Jaromíra: Soupis hudebních rukopisů z fondů Státní vědecké knihovny v Brně (Brno 1990).
Jan, Libor (ed.): Komín v historii 1240–2006 (Brno 2006).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 5.11.2016