Český hudební slovník osob a institucí

Pacholík, Ignác

Charakteristika: pedagog, regenschori, varhaník, houslista, klavírista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1781
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1842

Pacholík, Ignác, pedagog, regenschori, varhaník, houslista, klavírista a skladatel, narozen 1781, místo narození neznámé, zemřel 1842, místo úmrtí neznámé.

 

V letech 1806–42 byl řídícím učitelem v Klenovicích na Hané. Jeho plat činil podle záznamu z 15. 9. 1806 202 zlatých a 45 krejcarů, byla v něm štola 30 zlatých, stálý plat za hudební služby a zpívání pašijí 9 zlatých a 40 krejcarů, za fundační mše dostával 45 krejcarů. Školu tvořila původně jediná světnice, o jejíž přestavbě se jednalo od roku 1817; ta se neuskutečnila a zchátraná budova byla zbořena v roce 1824. Než se postavila nová škola, učilo se ve staré kapli na hřbitově. Podle školní kroniky se v nové školní budově začalo učit v roce 1825.

Jako regenschori byl Pacholík dovedným varhaníkem, houslistou a klavíristou, komponoval chrámovou hudbu. Měl sedm dětí a všichni jeho synové provozovali hudbu. Nejstarší Antonín byl vyšším církevním hodnostářem premonstrátského řádu na Strahově a výborným klavíristou. Jeho syn Jan a později vnuk Karel byli po něm učiteli v Klenovicích.


Literatura:

I. Lexika

Peřinka, František: Vlastivěda moravská. Kojetský okres (Brno 1930).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Fric, Otmar: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 15.11.2016