Český hudební slovník osob a institucí

Peter, Ignác

Charakteristika: pedagog a skladatel


Peter, Ignác, pedagog a skladatel, 1. polovina 19. století.

 

V roce 1806 byl učitelem ve Velké Střelné (z. l.), kde působil nejpozději do roku 1853. Jeho hudební tvorba se zachovala ve sbírkách z Drahotuší, Rozstání a Karlovic u Bruntálu, dnes je uložena v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer (Olmütz 1862).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 15.11.2016